GRUPA PROEKS wykonuje kompletne dokumentacje projektowe zgodnie z wymaganymi prawa budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami min.: rzeczoznawcy d/s BHP, higieniczno-sanitarnych, p. pożarowych, uzgodnienia projektu z Wydziałami Ochrony Środowiska, Zarządami Dróg Wojewódzkich i Miejskich, uzgodnienia z Konserwatorami Zabytków. 

Wykonujemy:

  • Projekty koncepcyjne
  • Projekty budowlane
  • Projekty wykonawcze
  • Projekty adaptacyjne
  • Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

 

PRJEKTY REAWITALIZACJI I ADAPTACJI

 

Rewitalizacja obiektów historycznych wpisanych do Rejestru Zabytków - Fabryka i Pałac Briggsów w miejscowości Marki , adaptacja na cele wystawiennicze, oświatowe i sali teatralnej.

Rewitalizacji i adaptacja  byłego ogrodnictwa obozowego w Muzeum Stutthof w Sztutowie.Obiekty szklarni wraz z kotłownią adaptowanie do funkcji edukacyjno-wystawienniczych.Budynki wpisane do Rejestru Zabytków.

Rewitalizacji i adaptacji starego dworca PKP w Sokołowie Podlaskim na siedzibę Biblioteki Miejskiej i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miast. Budynek zabytkowy wpisany do Rejestru Zabytków.

Rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z oficyną przy ul. Stalowej 34 w Warszawie w ramach zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi ul. Stalowa 10, Stalowa 34, Wileńska 13, Strzelecka 11/13, Bródnowska 16"

Rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z oficyną przy ul. Stalowej 10 w Warszawie w ramach zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi ul. Stalowa 10, Stalowa 34, Wileńska 13, Strzelecka 11/13, Bródnowska 16"

Projekt budowlano-wykonawczy, wielobranżowy obiektu zabytkowego przebudowy budynku administracyjnego w Konstancinie-Jeziornej

 

PROJEKTY TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ELEWACJI


Od roku 1997 wykonaliśmy ponad 1000 dokumentacji projektowych termomodernizacji i remontów elewacji budynków. Łączymy w nich technologie systemowe ocieplenia budynków z technologiami robót towarzyszących ociepleniu. Po wykonanych pracach budowlanych budynek nie tylko zyskuje  nowy, estetyczny wizerunek  ale przede wszystkim  zmniejsza się jego zapotrzebowanie na energię cieplną . Projekty termomodernizacji często obejmują poza dociepleniem ścian zewnętrznych i dachu lub stropodachu także modernizację systemu centralnego ogrzewania i wentylacji a zakres takiej termomodernizacji i efekty ekonomiczne określane są w audycie energetycznym lub audycie remontowym.
Projekt budowlany ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów budynków na terenie Kutnowskiego Szpitala Samorządnego w Kutnie przy ul. Kościuszki 52

Osiedle Mieszkaniowe Leliwitów. Projekty budowlano wykonawcze termomodernizacji ścian oraz dachu wraz z jego przebudową dla 7 budynków Osiedla

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” Projekty budowlano-wykonawcze  termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Galera kolorystyki  termomodernizacji ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe na terenie Warszawy.

ul. Juliot Curie 5b

Przedszkola Ciechanów

ul. Stępińska 43

Przedszkole 150 ul. Prałatowska 12

ul. 11-go Listopada

ul. Klemensiewicza

ul. Starzyńskiego 12

ul. Karmelicka 21

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  EDUKACYJNEGO CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C. NORWIDA UL. 11 LISTOPADA NR. 1 W WYSZKOWIE,

 

§  Osiedle Mieszkaniowe Leliwitów. Projekty budowlano wykonawcze termomodernizacji ścian oraz dachu wraz z jego przebudową dla 7 budynków Osiedla