OSOBY  PRACUJĄCE I WSPÓŁPRACUJĄCE Z FIRMA GRUPA PROEKS – JANUSZ SIKORA

mgr inż. Janusz Antoni Sikora- upr ST.125/87
inż. arch. Agnieszka Babraj
inż. arch. Joanna Anna Sikora
inż. arch. Magdalena Jadwiga  Paciorek
inż. arch. Krzysztof Dariusz Kulik
inż. arch. Marcin Motyczyński
technik budowlany oraz technik mechanizacji prac obliczeniowych Piotr Sikora

WSPÓŁPRACUJĄCE

mgr inż. arch. Jolanta Renata  Rzepecka-Badowska
mgr inż. Tomasz Zieliński- - upr. St.- 154/82 , rzeczoznawca budowlany z Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych po nr. 342/02/R/C
mgr inż. Janusz Stolarz- upr. St-361/83, rzeczoznawca budowlany  PZITB – nr. 2539 z 1997r
mgr inż. p-poż. Andrzej Magdziarz- upr.- KGSP 27/93
mgr inż. elektryk Jan Zbigniew Madej – upr. UAN-8386/39/87
mgr inż. audytor  Paweł Jabłecki- status audytora energ.KAPE S.A. 0106

mag inż. ins. san.  Piotr Jastrzębski- up. nr MAZ/0063/POOS/12

mgr inż. ins. san. Karol Sarnacki - up. nr MAZ/0210/PWOS/11
audytor św. energ. mgr inż. Maciej Bargiel